Podatke iz biografie o angažmanu u NVO sektoru, učinit ćemo Vam dostupnim na Vaš zahtjev u koliko unesete vaše podatke u odgovarajuća polja.