Jedan od ciljeva Advokatske kancelarije Suad Srna je da vam kao klijentu, pomogne da pravno problematične situacije stavite u odgovarajući pravni okvir, odnosno da pronađete adekvatna  pravna rješenja za vaše pravne probleme.

Prilikom osnivanja naše advokatske kancelarije, osnovna namjera bila nam je da za svoje klijente obezbijedimo potpunu pravnu zaštitu u svim pravnim oblastima, te da svojim radom izrastemo u jednu od vodećih advokatskih kancelarija u Bosni i Hercegovini.

Svoju  djelatnost naša advokatska kancelarija obavlja u svim stručnim oblastima pravne prakse, sa istančanim osjećajem za zahtjeve klijenta.

U okviru svog djelovanja, pridržavamo se vrijednosti koje su definisane Kodeksom advokatske etike, a u radu nastojimo da svojim klijentima u svakom trenutku budemo dostupni, pravovremeni, efikasni, dinamični i kreativni u rješavanju njihovih problema i orijentisani ka budućnosti klijenta na bosansko hercegovačkom i inostranom tržištu.

Komunikaciju sa svojim klijentima po potrebi vodimo na bosanskom ili engleskom jeziku. Kroz razgovor sa našim kijentima nastojimo da razumijemo njihove namjere, posao i planove. Na osnovu informacija dobijenih tokom komunikacije sa klijentom, nastojimo da iznađemo adekvatno rešenje za poslovne zahtjeve klijenta.

Mi razgovaramo sa našim klijentima i spremni smo da čujemo kako o dobrim stranama našeg rada, tako i o mogućnostima za pronalaženje još boljih rješenja u interesu klijenta.