Naša advokatska kancelarija svojim klijentima pružaće usluge zastupanja u parničnim postupcima, odnosno postupcima za rješavanje sporova pred sudom, kao I postupcima pred arbitražom ili putem medijacije. Usluge zastupanja u navedenim postupcima predstavljaju našu užu stručnu oblast, a advokat  Suad Srna je prema lokalnim propisima ovlašten za postupanje pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini.

Tokom zastupanja naših klijenata u parničnim postupcima, domaćim i međunarodnim arbitražnim postupcima, kao i u drugim oblicima alternativnog rješavanja sporova, uvijek ćemo nastojati da obezbijedimo da zakonitost i ekonomski interes našeg klijenta budu na prvom mjestu.