Pored usluga iz oblasti  korporativnog prava, našim klijentima nudimo stručnu podršku u oblasti privrednog prava, a naročito u privrednom ugovornom pravu.

Oblast privrednog prava takođe predstavlja našu užu stručnu oblast, a čemu naročito doprinosi ranije iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u privredi. Naše prednosti u ovom segmentu počivaju na brižljivoj komunikaciji sa klijentima na bosanskom ili engleskom jeziku, tokom koje nastojimo da detaljno zajednički definišemo poslovne ciljeve klijenta, na osnovu kojih ćemo pristupiti izradi ugovora. Sa posebnom pažnjom, efikasno i precizno pratićemo postavljene ciljeve i razrađivati za klijenta optimalna poslovno-pravna rješenja iz ove oblasti.