Našim klijentima u mogućnosti smo ponuditi usluge pravnog “due diligence” željenog privrednog  društva. U okviru usluge “due diligence” vršimo analizu nalaza sa klijentom, te asistenciju klijentu u pregovorima sve do potpisivanja ugovora, kao i u realizaciji transakcije.