Naša advokatska kancelarija svojim klijentima može pružati usluge zastupanja u prekršajnim postupcima pokrenutim po svim osnovima.