U oblasti radnog prava našim klijentima (poslodavcima) nudimo kompletne i operativne usluge, s tim da uvijek nastojimo da pronađemo najoptimalnija rješenja za radno-pravna pitanja koja počivaju na zakonu i potrebama klijenta, a naročito kada se radi o:

–          sastavljanju pravilnika o radu,

–          sastavljanju opštih akata iz oblasti radnih odnosa, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od jonizujućeg zračenja, sanitarne sigurnosti, zbrinjavanja otpada i sl.,

–          sastavljanju svih vrsta ugovora iz oblasti radnog prava, a naročito ugovora o radu zaposlenih i menadžerskih (direktorskih) ugovora

–          pregovorima u vezi sa kolektivnim ugovorima,  ugovorima o radu  i menadžerskim (direktorskim) ugovorima kao i pravima i obavezama koje proističu iz istih,

–          ekonomsko-socijalnim programima rješavanja viška zaposlenih,

–          upućivanja zaposlenika na rad u inostranstvo ili u drugo privredno društvo,

–          regulisanju prava i obaveza u vezi sa stručnim usavršavanjem zaposlenika,

–          sličnih pitanja iz oblasti radnog prava.

Pored navedenih usluga, u slučaju spora iz radnog odnosa, naše klijente poslodavce možemo zastupati u postupcima pred sudovima, kao i postupcima pred radno-pravnim arbitražama.

Našim stranim klijentima možemo pružati usluge zastupanja pred nadležnim organima države Bosne i Hercegovine u postupku dobijanja dozvola boravka i radnih dozvola.