Advokatska kancelarija raspolaže prethodno stečenim znanjima i iskustvima u oblasti privatizacije, te je u mogućnosti da ponudi svojim klijentima pravne usluge u postupcima privatizacije.

Ova oblast obuhvata niz advokatskih usluga u okviru korporativnog prava i stranih investicija, kao i savjetovanje i zastupanje u samoj formalno-pravnoj proceduri privatizacije, bilo tenderske, bilo aukcijske, koja se vodi pred nadležnim entitetskim agencijama za privatizaciju u Bosni i Hercegovini.