Poresko pravo je u osnovi svake transakcije, pa samim tim i predmet našeg savjetovanja u oblasti korporativnog prava i privrednog prava.

Zahvaljujući ranije stečenom iskustvu kroz rad u privredi i kroz saradnju sa ekspertima iz poreske oblasti, u mogućnosti smo pratiti naše klijente i stojimo im na raspolaganju za sva poreska pitanja, kao i zastupanje pred poreskim organima.