Adresa:
ul. Mirze Hadžimehmedovića broj 8
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon:
+378 (0) 61 104 111

E-mail:
advokat@suadsrna.com