Advokatska kancelarija Suad Srna svoju djelatnost obavljaće kroz pružanje usluga svojim klijentima u svim oblastima prava. Odnosima sa našim klijentima, a naročito pružanju pravnih usluga, pristupaćemo sa istančanim osjećajem za zahtjeve klijenta, radeći efikasno, pravovremeno i orijentirano ka budućnosti klijenta.

Uspjeh naših klijenata istovremeno smatraćemo i našim uspjehom, a poteškoće na putu do uspjeha, smatraćemo izazovom.Sigurni smo da će nam ovaj pristup u praksi donijeti reputaciju jedne od vodećih advokatskih kancelarija na bosansko-hercegovačkom tržištu.

Zahvaljujući dobroj saradnji koju smo u ranijem periodu ostvarili sa kolegama iz zemalja u okruženju, ova advokatska kancelarija je u mogućnosti da svojim klijentima pruži i advokatske usluge u vezi ostvarivanja njihovih prava i interesa u Srbiji i Crnoj Gori.

Djelatnost advokatske kancelarije obuhvata pružanje advokatskih usluga u sljedećim oblastima:

Parnica

Upravno pravo

Privredno pravo

Korporativno pravo (privredna duštva)

Radno pravo, radne dozvole i dozvole boravka za strance

Inostrane investicije

Due diligence

Privatizacija privrednih društava

Poresko pravo

Porodično pravo

Nasljedno pravo

Nekretnine

Mediji

Izvršenje i naplata potraživanja

Prekršaji

Krivično pravo