Advokatska kancelarija osposobljena je da svojim klijentima pruža sluge zastupanja u svojstvu branioca u krivičnim postupcima koji se vode  pred nadležnim sudovima entiteta i države Bosne i Hercegovine, kao i zastupanje oštećenih u krivičnim postupcima.